Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Lex localis

 

Revija Lex localis:

 

Portal Lex localis

Knjiga:

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ z uvodnimi pojasnili

 

Avtorji:

prof. dr. Boštjan Brezovnik, prof. dr. Gorazd Trpin, prof. dr. Žan Jan Oplotnik, doc. dr. Franjo Mlinarič

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij

 

 

V reviji Lex localis - Journal of Local Self-Government, letnik 16, številka 1, Januar 2018 lahko preberete naslednje prispevke:

Birds of a Feather or by Note? Ideological Nationalization of Local Electoral Manifestos in Belgium

Nicolas Van de Voorde, Nicolas Bouteca, Tom Schamp, Kristof Steyvers

Reform of Local Self-government in Serbia – Internal Legal Framework and EU Integration

Marko Stankovic, Bojan Milisavljević

County Democratic Institutions and County Government Size: Which Factors in County Democratic Institutions Influence County Government Size?

Ki Woong Cho, Ralph Brower, Muhammad Shakil Ahmad

Financial Sustainability of Municipalities and Local Governments in Small-Sized Cities; a Case of Shabestar Municipality

Mehran Hajilou, Mohammad Mirehei, Sohrab Amirian, Mehdi Pilehvar

Limited Fiscal Autonomy of Croatian Large Cities

Dubravka Jurlina Alibegović, Sabina Hodžić, Emira Bečić

Municipalization as Debureaucratization: Municipal Reform Movement in Nineteenth Century

Diego Barría Traverso

Impact of Municipal Political Decision Maker’s Tenure on Physical Urbanisation in China: A Empirical Study based on the Profiles of Secretaries of Municipal Party Committees

Chengzhi Yin, Hao Sun

Integrity Plan: A Useful Measure for Curbing Corruption at National and Local Level

Jasna Fedran, Bojan Dobovšek, Branko Ažman, Matevž Bren

Inside the Municipal Lobby: Explaining Local Government Influence on the New EU Public Procurement Directives

Tom Verhelst

 

več informacij

 

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov z obrazložitvami po členih:

 

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/:

Akt o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine ... (40. člen ZJU); Pogodba o zaposlitvi za določen čas (53., 68. člen ZJU); Pogodba o zaposlitvi za strokovno-tehnično delovno mesto (53. člen ZJU); Pogodba o zaposlitvi za uradniško delovno mesto (53. člen ZJU); Javna objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta (57. člen ZJU); Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta (58., 59. člen ZJU); Sklep o izbiri kandidata (63. člen ZJU); Sklep o nezbiri kandidata (63. člen ZJU); Odločba o imenovanju direktorja občinske uprave (82. člen ZJU); Odločba o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave (83. člen ZJU); Odločba o razrešitvi direktorja občinske uprave (83. člen ZJU); Odločba, s katero župan razreši direktorja občinske uprave v enem letu po nastopu funkcije (83. člen ZJU); Odločba o imenovanju uradnika v naziv (84. člen ZJU); Odločba o razrešitvi uradnika naziva (91. člen ZJU); Sklep o premestitvi (147. člen ZJU); Odredba o prepovedi opravljanja dela (154. člen ZJU, 89. člen ZDR-1); Sklep o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga (154. člen ZJU, 89. člen ZDR-1); Opozorilo pred redno odpovedjo o zaposlitvi iz krivdnega razloga (154. člen ZJU; Obvestilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu (159. člen ZJU); Sklep o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti (159., 160. člen ZJU)

 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/:

Dogovor o opravljanju povečanega obsega dela (22.e člen ZSPJS)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.


več informacij

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor