Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Lex localis

 

Revija Lex localis:

 

Portal Lex localis

Knjiga:

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ z uvodinimi pojasnili: prva spremenjena in dopolnjena izdaja

 

Avtor:

prof. dr. Boštjan Brezovnik, prof. dr. Gorazd Trpin, prof. dr. Žan Jan Oplotnik,

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij 

 

V reviji Lex localis - Journal of Local Self-Government, letnik 16, številka 1, Januar 2018 lahko preberete naslednje prispevke:

Birds of a Feather or by Note? Ideological Nationalization of Local Electoral Manifestos in Belgium

Nicolas Van de Voorde, Nicolas Bouteca, Tom Schamp, Kristof Steyvers

Reform of Local Self-government in Serbia – Internal Legal Framework and EU Integration

Marko Stankovic, Bojan Milisavljević

County Democratic Institutions and County Government Size: Which Factors in County Democratic Institutions Influence County Government Size?

Ki Woong Cho, Ralph Brower, Muhammad Shakil Ahmad

Financial Sustainability of Municipalities and Local Governments in Small-Sized Cities; a Case of Shabestar Municipality

Mehran Hajilou, Mohammad Mirehei, Sohrab Amirian, Mehdi Pilehvar

Limited Fiscal Autonomy of Croatian Large Cities

Dubravka Jurlina Alibegović, Sabina Hodžić, Emira Bečić

Municipalization as Debureaucratization: Municipal Reform Movement in Nineteenth Century

Diego Barría Traverso

Impact of Municipal Political Decision Maker’s Tenure on Physical Urbanisation in China: A Empirical Study based on the Profiles of Secretaries of Municipal Party Committees

Chengzhi Yin, Hao Sun

Integrity Plan: A Useful Measure for Curbing Corruption at National and Local Level

Jasna Fedran, Bojan Dobovšek, Branko Ažman, Matevž Bren

Inside the Municipal Lobby: Explaining Local Government Influence on the New EU Public Procurement Directives

Tom Verhelst

 

več informacij

 

 

 

 

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov z obrazložitvami po členih:

 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/:

 

Akti občinskega sveta:

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (3. člen ZPPDej)

Odlok o pokopališkem redu (4. člen ZPPDdej)

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (32. člen ZGJS)

Sklep o določitvi višine grobnine v občini (34. člen ZPPDej)

Sklep o opustitvi pokopališča (52. člen ZPPDej)

Sklep o določitvi kraja, kamor se prenesejo posamezna nagrobna obeležja pred opustitvijo pokopališča, njihovega skrbnika ali način ohranjanja in situ ter uvrstitev grobov pomembnih osebnosti med skupne pokopališke objekte (52. člen ZPPDej)

 

Akti župana:

Sklep o določitvi osebe javnega prava za upravljavca pokopališča (27. člen ZPPDej)

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (36. člen ZGJS) z razpisno dokumentacijo za I. fazo konkurenčnega dialoga:

1. Vsebina razpisne dokumentacije (OBR-1),

2. Povabilo k oddaji vloge (OBR-II),

3. Navodilo prijaviteljem za pripravo vloge (OBR-III)

 

Dokumentacija za prijavo na razpis: · OBR-III/1: Vloga; · OBR-III/2: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci; · OBR-III/3: Podatki o podizvajalcih; · OBR-III/4: Soglasje podizvajalca; · OBR-III/5: Pooblastilo koncedentu za neposredna plačila; · OBR-III/6: Izjava prijavitelja o sprejemu razpisnih pogojev; · OBR-III/7: Izjava za pridobitev osebnih podatkov; · OBR-III/8: Izjava prijavitelja o registraciji dejavnosti· OBR-III/9: Izjava ponudnika o sposobnosti opravljanja dejavnosti; · OBR-III/10: Izjava, da ne obstajajo izključitveni razlogi; · OBR-III/11: Ekonomsko finančni pogoji; · OBR-III/12: Izjava o kadrovskih zmogljivostih; · OBR-III/13: Izjava o zagotavljanju tehnične opreme; · OBR-III/14: Podatki o referenčnem delu; · OBR-III/14a: Referenčno potrdilo prijavitelja; · OBR-III/14b: Izjava o višini prometa; · OBR-III/15: Ovojnica

 

Pogodba o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (39. člen ZGJS)

Pogodba o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (z javnim podjetjem, javnim gospodarskim zavodom) (7. člen ZGJS, 50. člen ZJF)

 

Akti občinske uprave

Odločba o izbiri koncesionarja za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (37. člen ZGJS)

Soglasje izvajalcu pogrebne dejavnosti za opravljanje postopkov upepelitve (7. člen ZPPDej)

Prijava pokopa upravljavcu pokopališča (13. člen ZPPDej)

Soglasje za raztros pepela iz žare na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju (18. člen ZPPDej)

Soglasje k pokopu stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti (18. člen ZPPDej)

Soglasje za prekop posmrtnih ostankov pokojnika oz. žare (21. člen ZPPDej)

Pogodba o najemu groba (29. člen ZPPDej)

Soglasje za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča (36. člen ZPPDej)

Odločba o zavrnitvi soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča (36. člen ZPPDej)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.


več informacij

Knjiga:

Pristojnosti in naloge slovenskih občin (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter poslovanja občine): osma spremenjena in dopolnjena izdaja

 

Avtor:

prof. dr. Boštjan Brezovnik

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor