Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Lex localis

 

Izobraževanje:

 

Portal Lex localis

Pristojnosti in naloge slovenskih občin: šesta spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtor: prof. dr. Boštjan Brezovnik

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij

 

 

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, Računsko sodišče RS in Pravna fakulteta Maribor vabijo na seminar

 

Izvajanje novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti

 

Avstrija Trend Hotel, dvorana HORUS, Dunajska 154, Ljubljana; 19. april 2017 od 10.00 do 14.00 ure; plačilo gradiva: 40 EUR. Več informacij na: povezava.

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov z obrazložitvami po členih:

Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v občini (5. člen ZZDej)

Sklep o mnenju k določanju mreže javne zdravstvene službe na sekundarni ravni (5. člen ZZDej)

Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda (9. člen ZZDej)

Sklep o imenovanju predstavnika občine v svet javnega zdravstvenega zavoda, ki opravlja dejavnost na sekundarni ravni (28. člen ZZDej)

Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda (29. člen ZZDej)

Sklep o soglasju k razrešitvi direktorja javnega zavoda (29. člen ZZDej)

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na območju občine (koncesijski akt) (42. člen ZZDej, 25. člen ZZ)

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini (z razpisno dokumentacijo) (42. člen ZZDej, 42. člen ZJZP)

Pogodba o koncesiji za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini (43. člen ZZDej)

Odločba o opravljanju mrliško pregledne službe (38. člen ZZDej)

Odločba o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti (42. člen ZZDej)

Odločba o odvzemu koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti (44. člen ZZDej)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.


več informacij

Program:

 

10.00 - 10.30

Zagotavljanje izvajanja in nadzora nad pokopališko in pogrebno dejavnostjo ter urejanjem pokopališč - predstavitev revizijskega poročila (Tomaž Vesel, Računsko sodišče RS)

10.30 - 11.00

Novosti novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (as. mag. Dušan Pšeničnik, Pravna fakulteta Maribor)

11.00 - 11.30

Pogrebni red in izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti (prof. dr. Boštjan Brezovnik, Pravna fakulteta Maribor)

11.30 - 12.00

Odmor, osvežitev, mreženje

12.00 - 12.30

Koncesionirana 24-urna dežurna pogrebna služba (prof. dr. Gorazd Trpin)

12.30 - 13.00

Ocena finančnih posledic podelitve konesije za izvajanje 24-urne dežune pogrebne službe (prof. dr. Žan Jan Oplotnik in doc. dr. Franjo Mlinarič, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Vabilo s programom

Za prijavo kliknite na to povezavo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor