Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Lex localis

 

Pristojnosti in naloge slovenskih občin:

 

Portal Lex localis

Knjiga:

Storitve Občine Zavrč za občanke in občane: prva spremenjena in dopolnjena izdaja

 

Avtorja:

prof. dr. Boštjan Brezovnik, Grega Horvat

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij 

 

 

Zadnji dodani pregledi pristojnosti in nalog slovenskih občin:

 

Zakon o divjadi in lovstvu /ZDLov-1/

Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture /ZEDRZ/

Zakon o financiranju občin /ZFO-1/

Zakon o izobraževanju odraslih /ZIO-1/

Zakon o kmetijstvu /ZKme-1/

Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/

Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije /ZMRSHP/

Zakon o nevladnih organizacijah /ZNOrg/

Zakon o ohranjanju narave /ZON/

Zakon o spodbujanju investicij /ZSInv/

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/

Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij /ZUODNO/

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/

Zakon o vrtcih /ZVrt/

Zakon o varnosti v železniškem prometu /ZVZelP-1/

Zakon o železniškem prometu /ZZelP/

Zakon o zaščiti prič /ZZPrič/

 

Več informacij

 

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov z obrazložitvami po členih:

 

Stanovanjski zakon /SZ-1/:

Odlok o dovoljenih dejavnostih, ki se lahko opravljajo v občinskih stanovanjih v občini (14. člen SZ-1)

Sklep o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov v občini (136. člen SZ-1)

Sklep o združitvi v stanovanjsko zbornico (139. člen SZ-1)

Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada (158. člen SZ-1)

Javni razpis za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj v občini (87. člen SZ-1)

Najemna pogodba za neprofitno stanovanje (87. člen SZ-1)

Najemna pogodba za najem bivalne enote (88. člen SZ-1)

Najemna pogodba za tržno stanovanje (90. člen SZ-1)

Odločba (soglasje) za opravljanje dovoljene dejavnosti v občinskem stanovanju (14. člen SZ-1)

Odločba o uvrstitvi na prednostno listo (87. člen SZ-1)

Odločba o upravičenosti do zamenjave neprofitnega stanovanja ali preselitve (89. člen SZ-1)

Odločba o odobritvi izredne pomoči pri uporabi stanovanja (104. člen SZ-1)

Odločba o dodelitvi subvencije najemniku tržnega stanovanja (121. člen SZ-1)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.


več informacij

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor