Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Lex localis

 

Revija Lex localis:

 

Portal Lex localis

Knjiga:

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ z uvodnimi pojasnili

 

Avtorji:

prof. dr. Boštjan Brezovnik, prof. dr. Gorazd Trpin, prof. dr. Žan Jan Oplotnik, doc. dr. Franjo Mlinarič

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij

 

 

V reviji Lex localis - Journal of Local Self-Government, letnik 15, številka 3, Julij 2017 lahko preberete naslednje prispevke:

 

Security and Turism inEuropean Cities - The Multiple Case Study (Janez Mekinc, Rob Mawby, Anita Trnavčević)

Determinants of Women's Representation in the 2014 Czech and Slovak Local Elections (Pavel Maškarinec, Daniel Klimovsky)

Developments In Transparency In The Spanish Municipalities: An Analytical Revision Of The Last Research (Manuel Villoria Mendieta, Ángel Iglesias Alonso)

Recent Regional Developments in Red Tape Reduction – A Content Analysis of Web of Science Journals (Polonca Kovač, Tina Jukić)

Principles or Rules-based Regulation in the Face of Uncertainty – Does it Really Matter? (Mirko Pečarič)

Does the Financial Self-sufficiency of Municipalities Affect Efficiency of the Museums which they Founded? (A Case Study from the Czech Republic) (Michal Plaček, František Ochrana, Milan Půček, Milan Křápek, David Špaček)

Family Care Experience in a Decentralized Social Home Care Context (Valentina Hlebec)

Waiting for Godot: Testing Transparency, Responsiveness and Interactivity of Serbian Local Governments (Milos Milosavljevic, Nemanja Milanovic, Sladjana Benkovic)

več informacij

 

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov z obrazložitvami po členih:

 

Zakon o samoprispevku /ZSam-1/:

Odločba o odmeri samoprispevka (14. člen ZSam-1)

Odločba o izgubi lastnosti zavezanca (14. člen ZSam-1)

Odločba o oprostitvi ali znižanju samoprispevka (18. člen Zsam-1)

 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/:

Odločba o napredovanju v višji plačni razred (16. člen ZSPJS)

 

Zakon o socialnem varstvu /ZSV/:

Odločba o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoči družini na domu (47.c člen ZSV)

Odločba o prenosu koncesije za opravljanje javne službe pomoči družini na domu (47.i člen ZSV)

Odločba o odvzemu koncesije za opravljanje javne službe pomoči družini na domu (47.l člen ZSV)

Odločba o oprostitvi pri plačilu stroškov za pomoč na domu in pri plačilu storitev v zavodih (100.a člen ZSV)

 

Zakon o športu /ZŠpo-1/:

Odločba o izbiri izvajalca letnega programa športa v občini (28. člen ZŠpo-1)

 

Zakon o trgovini /ZT-1/:

Soglasje (odločba) za prodajo blaga na premičnih stojnicah (6. člen ZT-1)

Soglasje (odločba) za prodajo blaga s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno (6. člen ZT-1)

 

Zakon o upravnih taksah /ZUT/:

Sklep o vrnitvi preveč plačane takse taksnemu zavezancu (17. člen ZUT)

Sklep o oprostitvi plačila takse (25. člen ZUT)

 

Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/:

Odločba o nadomestilu lastniku spomenika (39. člen ZVKD-1)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.


več informacij

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor