Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Lex localis

 

Revija Lex localis:

 

Portal Lex localis

Pristojnosti in naloge slovenskih občin: šesta spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtor: prof. dr. Boštjan Brezovnik

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij

 

 

V reviji Lex localis - Joournal of Local Self-Government, letnik 15, številka 2, April 2017 lahko preberete naslednje prispevke:

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov z obrazložitvami po členih:

Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v občini (5. člen ZZDej)

Sklep o mnenju k določanju mreže javne zdravstvene službe na sekundarni ravni (5. člen ZZDej)

Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda (9. člen ZZDej)

Sklep o imenovanju predstavnika občine v svet javnega zdravstvenega zavoda, ki opravlja dejavnost na sekundarni ravni (28. člen ZZDej)

Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda (29. člen ZZDej)

Sklep o soglasju k razrešitvi direktorja javnega zavoda (29. člen ZZDej)

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na območju občine (koncesijski akt) (42. člen ZZDej, 25. člen ZZ)

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini (42. člen ZZDej, 42. člen ZJZP) z razpisno dokumentacijo: 1. Vsebina razpisne dokumentacije; 2. Povabilo k oddaji ponudbe; 3. Navodilo prijaviteljem za pripravo prijave. Dokumentacija za prijavo na razpis: Prijava, • Izjava o izpolnjevanju pogojev, • Izjava o pridobitvi osebnih podatkov, • Izjava o ustreznih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih, • Seznam tehničnih sredstev, • Seznam kadrov, • Izjava o referencah, • Referenčno potrdilo, • Program opravljanja dejavnosti javne službe, • Ostale priloge.

Pogodba o koncesiji za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini (43. člen ZZDej)

Odločba o opravljanju mrliško pregledne službe (38. člen ZZDej)

Odločba o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti (42. člen ZZDej)

Odločba o odvzemu koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti (44. člen ZZDej)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.


več informacij

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor