Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Lex localis

 

Revija Lex localis:

 

Portal Lex localis

Pristojnosti in naloge slovenskih občin: sedma spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtor: prof. dr. Boštjan Brezovnik

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij

 

 

V reviji Lex localis - Joournal of Local Self-Government, letnik 15, številka 3, Julij 2017 lahko preberete naslednje prispevke:

več informacij

 

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov z obrazložitvami po členih:

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v občini (42. člen ZLD-1)

Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda (27. člen ZLD-1)

Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda (61. člen ZLS, ZLD)

Pogodba o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih občin ustanoviteljic javnega zavoda (9. člen ZZ)

Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega lekarniškega zavoda (30. člen ZLD-1)

Sklep o soglasju k razrešitvi direktorja javnega lekarniškega zavoda (30. člen ZLD-1)

Sklep o imenovanju oz. razrešitvi predstavnikov ustanovitelja v svet javnega lekarniškega zavoda (30. člen ZLD-1)

Sklep o soglasju k razpolaganju z nepremičnim premoženjem javnega lekarniškega zavoda (30. člen ZLD-1)

Sklep o soglasju k najemanju posojil, ki presegajo znesek, določen v aktu o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda (30. člen ZLD-1)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.


več informacij

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor