Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Lex localis

 

Revija Lex localis:

 

Portal Lex localis

Knjiga:

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ z uvodnimi pojasnili

 

Avtorji:

prof. dr. Boštjan Brezovnik, prof. dr. Gorazd Trpin, prof. dr. Žan Jan Oplotnik, doc. dr. Franjo Mlinarič

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij

 

 

V reviji Lex localis - Joournal of Local Self-Government, letnik 15, številka 3, Julij 2017 lahko preberete naslednje prispevke:

 

Security and Turism inEuropean Cities - The Multiple Case Study (Janez Mekinc, Rob Mawby, Anita Trnavčević)

Determinants of Women's Representation in the 2014 Czech and Slovak Local Elections (Pavel Maškarinec, Daniel Klimovsky)

Developments In Transparency In The Spanish Municipalities: An Analytical Revision Of The Last Research (Manuel Villoria Mendieta, Ángel Iglesias Alonso)

Recent Regional Developments in Red Tape Reduction – A Content Analysis of Web of Science Journals (Polonca Kovač, Tina Jukić)

Principles or Rules-based Regulation in the Face of Uncertainty – Does it Really Matter? (Mirko Pečarič)

Does the Financial Self-sufficiency of Municipalities Affect Efficiency of the Museums which they Founded? (A Case Study from the Czech Republic) (Michal Plaček, František Ochrana, Milan Půček, Milan Křápek, David Špaček)

Family Care Experience in a Decentralized Social Home Care Context (Valentina Hlebec)

Waiting for Godot: Testing Transparency, Responsiveness and Interactivity of Serbian Local Governments (Milos Milosavljevic, Nemanja Milanovic, Sladjana Benkovic)

več informacij

 

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov z obrazložitvami po členih:

 

Akti občinskega sveta:

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini (6. člen ZGJS)

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini (16. člen ZCes-1, 3., 7. člen ZGJS)

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini (16. člen ZCes-1, 32. člen ZGJS)

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini (39. člen ZCes-1)

Odlok o občinskih cestah v občini (95. člen ZCes-1)

 

Akti župana:

Pogodba o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini (16. člen ZCes-1, 39. člen ZGJS)

Pogodba o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini (z javnim podjtjem, javnim gospodarskim zavodom) (16. člen ZGJS, 50. člen ZJF)

 

Akti občinske uprave:

Odločba o izbiri koncesionarja za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini (37. člen ZGJS, 16. člen ZCes-1)

Sklep o zaključku investicijskih vzdrževalnih del na občinski cesti (18. člen ZCes-1)

Odločba (soglasje) za gradnjo žičniške naprave nad javno cesto (24. člen ZCes-1)

Odločba (soglasje) investitorju oz. nosilcu rudarske ali vodne pravice za izkoriščanje mineralnih surovin ob (občinski) javni cesti (25. člen ZCes-1)

Odločba (soglasje) za izvajanje del zunaj varovalnega pasu javne ceste, ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa (26. člen ZCes-1)

Odločba (soglasje) za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, podkope, vrtanja in opravljanja drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju (občinske) javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (27. člen ZCes-1)

Odločba (soglasje) za izredni prevoz po občinski cesti (32. člen ZCes-1)

Odločba (soglasje) za posege v prostor varovalnega pasu občinske ceste (97. člen ZCes-1)

Odločba o prilagoditvi priključka na občinsko cesto (99. člen ZCes-1)

Odločba o ukinitvi priključka na občinsko cesto (99. člen ZCes-1)

Sklep o postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije na občinskih cestah (100. člen ZCes-1)

Odločba (dovoljenje) za delno ali popolno zaporo občinske ceste (101. člen ZCes-1)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.


več informacij

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor