New Page 2
Cenik objav

Strošek objave splošnih aktov in ostalih objav občin v Uradnem glasilu slovenskih občin znaša 0,28 €/vrstico (v ceno ni vključen 22% DDV). Ena vrstica objave obsega polovico vrstice A4 formata, pisave Arial, font 9 pt. Stran obsega 71 vrstic. Stroški uradne objave na stran znašajo 19,88 € (v ceno ni vključen 22% DDV) oz. stroški na stran A4 formata 39,76 € (v ceno ni vključen 22% DDV). V ceno objave je vključena objava splošnega akta in drugih objav občine (uradne objave) v Uradnem glasilu slovenskih občin in objava splošnega akta in drugih objav občine na svetovnem spletu v Katalogu informacij javnega značaja občine v skladu z določili veljavnega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu:
Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor
Smetanova ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija
tel. 02 250 04 58, faks 02 250 04 59

www.lex-localis.info, info@lex-localis.info