Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti v občini Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 5/2011), Popravka Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti v občini Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/2011) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – UPB, 11/10, 14/14 in 9/15)  je Občinski svet Občine Destrnik na 16. redni seji, dne 10. 03. 2017 sprejel

 

LETNI PROGRAM

ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU HUMANITARNIH IN OSTALIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2017

 

Občina Destrnik za izvajanje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti v letu 2017 v proračunu namenja sredstva, ki bodo razdeljena na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti v občini Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 5/2011) in Popravka Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti v občini Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/2011).

V letu 2017 se za razpise društev namenijo sredstva v višini 10.969,00 EUR na proračunski postavki  08015: SOFINANCIRANJE DRUGIH DEJAVNOSTI, in sicer:

·       8.661,78 EUR za financiranje po razpisih društva-humanitarne in ostale dejavnosti

·       1.800,00 EUR sofinanciranje programov Turističnega društva Destrnik in

·       507,22 EUR za program MOSTOVI.

 

Številka: 900-3/2017-16R-8/7

Datum: 10. 3. 2017

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor