Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm – UPB2, (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/16), je Občinski svet Občine Videm na 21. redni seji dne 11.4.2017 sprejel

 

DOPOLNITEV PRAVILNIKA

O NAČINU ODDAJANJA TELOVADNIC IN OSTALIH POKRITIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPORABO

 

1. člen

V 10. členu Pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov v uporabo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/11 in 26/14) se doda četrti odstavek z naslednjim besedilo:

» Za društva in klube iz občine Videm, ki delujejo v javnem interesu in v katerih trenirajo učenci Osnovne šole Videm, je uporaba šolske telovadnice v terminih v katerih trenirajo učenci brezplačna.«

 

2. člen

Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-6/2017

Datum: 11. 4. 2017

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor