Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo in  76/08, 79/09, 51/10 ) in 17. člena statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 70/2015), je Občinski svet Občine Prevalje na nadaljevanju 20. redne seje dne 07.02.2017 sprejel

 

SKLEP

 O DOLOČITVI VIŠINE FINANČNIH SREDSTEV ZA DELO SVETNIŠKIH SKUPIN IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV ZA LETO 2017

 

I.

Občinski svet Občine Prevalje določi, da se za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v letu 2017 nameni 10.558,87 EUR.

 

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne z veljavnostjo Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2017.

 

Številka: 410-0003/2017-19

Datum: 7. 2. 2017

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor