Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 65/16 – uradno prečiščeno besedilo), na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in skladno z 8. čl. Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 (UGSO št.: 05/17), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 16. redni seji, dne 6. aprila 2017, sprejel

 

ODLOK

O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2017

 

1. člen

Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2017.

 

2. člen

Iz sredstev proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju se zagotovijo sredstva za sanacijo neprevoznih občinskih cest – za odpravo posledic izredno slabih vremenskih razmer na občinski infrastrukturi (večkratnih hitrih odjug), v obdobju februar – marec 2017, v višini 30.000,00 EUR .

 

3. člen

Dejanska poraba sredstev bo prikazana v posebni točki zaključnega računa proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 0074-0001/2017

Datum: 6. 4. 2017

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor