Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. in 28. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 1/07, 5/08 in 9/15), 107. člena Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/07, 5/08) in predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Cirkulane na 16. redni seji dne 9. 2. 2017 sprejel

 

UGOTOVITVENI SKLEP

 

1.

Občinski svet Občine Cirkulane ugotavlja, da je Marku Hrnčiču, stalni naslov: Pristava 4 a, 2282 Cirkulane prenehal mandat v Odboru za okolje in prostor, zaradi odstopa.

 

2.

Marku Hrnčiču z dnem 9. 2. 2017 preneha mandat člana Odbora za okolje in prostor.

 

3.

Ta sklep velja takoj.

 

Številka: 007-75/2017

Datum: 9.2. 2017

 

 

Občina Cirkulane

 

Janez Jurgec, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor