Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2016) Občinski svet Občine Cerkvenjak, na svoji 16.  redni seji, dne 15. 3. 2017 sprejme naslednji

 

TEHNIČNI POPRAVEK

ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE CERKVENJAK (URADNO GLASILO SLOVENSKIH OBČIN ŠT. 55/15, 68/15 – TEH. POPR.)

 

1. člen

V grafičnem delu občinskega prostorskega načrta na listu J27-02 (izvedbeni del – podrobna namenska raba prostora), se na zemljišču št. 1141/3, k.o. Brengova (539) uskladi območje stavbnega zemljišča z izdanim gradbenim dovoljenjem št. 351-108/2013/7 z dne 28. 5. 2013. Meja stavbnega zemljišča, kot jo določa gradbeno dovoljenje, v postopku priprave občinskega prostorskega načrta ni bila tehnično pravilno povzeta v grafični del izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta.

 

2. člen

Ta tehnični popravek je sestavni del odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 55/15, 68/15 – teh. popr.) in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 3500-02/2007

Datum: 15. 3. 2017

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor