Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm – UPB2, (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/16), je Občinski svet Občine Videm na 21. redni seji dne 11.4.2017 sprejel

 

SKLEP

O DOPOLNITVI SKLEPA O CENIKIH V OBČINI VIDEM ZA LETO 2017

 

1.člen

V sklepu o cenikih v Občini Videm za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 60/2016) se v 13. točki 1. člena za besedo »poljčanarja« doda besedilo »s prevozom« in v 1. členu se  doda 15. točka, ki glasi:

 

15. Mleti asfalt

 

NAZIV

CENA

Sofinanciranje mletega asfalta 15 ton (en kamion) s prevozom 

102,00 EUR

 

2.člen

Sofinanciranje nasipnega materiala iz točke 13 in 15 prvega člena Sklepa o cenikih se izvaja do porabe sredstev na proračunski postavki namenjeni za sofinanciranje v veljavnem proračunu.

 

3.člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 007-4/2017-02

Datum: 11. 4. 2017

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor