Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015) je Občinski svet Občine Prevalje na nadaljevanju 20. redne seje dne 07.02.2017 sprejel

 

SKLEP

O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V OBČINI PREVALJE ZA LETO 2017

 

1. člen

Političnim strankam, ki so kandidirale svoje kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet in so prejele najmanj 50% glasov, kot jih je potrebno za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: število mest v občinskem svetu x 50:100), pripadajo sredstva iz proračuna občine, sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah tako, da skupna vrednost sredstev znaša 850,54 EUR, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba) za posamezno leto.

 

2. člen

Politične stranke, ki so kandidirale kandidate na lokalnih volitvah, 5. oktobra 2014 in so na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) upravičene pridobiti sredstva na način in v višini, določeni v 1. členu tega sklepa, iz proračuna občine, so:

 

Politična stranka

Število glasov

DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

295

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

269

SMC - STRANKA MIRA CERARJA

248

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

182

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

137

 

3. člen

Posamezne politične stranke prejmejo iz proračuna občine za leto 2017:

 

Politična stranka

Število glasov

Letno EUR

DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

295

221,85

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

269

202,29

SMC - STRANKA MIRA CERARJA

248

186,50

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

182

136,87

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

137

103,03

SKUPAJ:

850,54

 

4. člen

Sredstva se strankam priznavajo mesečno, nakazujejo pa se do 31.12.2017 na njihove žiro račune.

 

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne z veljavnostjo Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2017.

 

Številka: 410-0002/2017-19

Datum: 7. 2. 2017

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor