Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009, 7/2011, 2/2013 in 1/2016) in 98. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/2010)  je Občinski svet občine Ljutomer na 11. dopisni seji dne 2. 10. 2017 sprejel

 

OBVEZNO RAZLAGO

ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA STANOVANJSKO NASELJE V DELU OBMOČJA EUP LJ 32

 

1. člen

Določba drugega stavka tretjega odstavka 10. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v delu območja EUP LJ 32 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2014) v naslednjem besedilu: »V primeru manjših naklonov se višinske razlike uredijo s postavitvijo podpornih zidov (pri stavbah št. 4, 5, 11, 12 in 13)« se razlaga tako, da se lahko podporni zidovi postavijo tudi v ostalem območju OPPN, v kolikor se ugotovi, da zaradi naklona ni možno izvesti brežine. Pri tem je potrebno upoštevati Geotehnično poročilo št. 25-03/2014, ki ga je v marcu 2014 izdelal MBL inženiring, Branko Muršec s.p.

 

2. člen

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v delu območja EUP LJ 32. Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 032/2017-10-706

Datum: 2. 10. 2017

 

 

Občina Ljutomer

 

Po pooblastilu županje:

Janko Špindler, podžupan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor