Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 6. in 7. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 88. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016), je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 17. redni seji dne 6. 9. 2017 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2017

 

1. člen

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017) – v nadaljevanju tudi kot Načrt, se spremeni tako, da se v 8. členu za zaporedno št. 150 doda trinajst (13) novih zemljišč, in sicer pod zaporednimi številkami:

»»151. Zemljišče: parc. št. 1292/4 k.o. 2118 – Cerklje (ID 6364251), površina 249 m2.

         Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Ur. l. RS, št. 62/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017).

         Posplošena tržna vrednost: 446,71 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 23.08.2017. Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.

152. Zemljišče: parc. št. 1292/5 k.o. 2118 – Cerklje (ID 6364250) površina 160 m2.

         Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Ur. l. RS, št. 62/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017).

         Posplošena tržna vrednost: 287,04 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 23.08.2017. Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.

153. Zemljišče: parc. št. 1293/13 k.o. 2118 – Cerklje (ID 5928334), površina 116 m2.

         Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Ur. l. RS, št. 62/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017).

         Posplošena tržna vrednost: 151,96 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 23.08.2017. Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.

154. Zemljišče: parc. št. 1293/5 k.o. 2118 – Cerklje (ID 3115973), površina 469 m2.

         Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Ur. l. RS, št. 62/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017).

         Posplošena tržna vrednost: 614,39 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 23.08.2017. Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.

155. Zemljišče: parc. št. 1293/3 k.o. 2118 – Cerklje (ID 4794987), površina 256 m2.

         Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Ur. l. RS, št. 62/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017).

         Posplošena tržna vrednost: 335,36 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 23.08.2017. Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.

156. Zemljišče: parc. št. 1293/4 k.o. 2118 – Cerklje (ID 4627094), površina 17 m2.

         Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Ur. l. RS, št. 62/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017).

         Posplošena tržna vrednost: 22,27 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 23.08.2017. Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.

157. Zemljišče: parc. št. 1293/2 k.o. 2118 – Cerklje (ID 93250), površina 299 m2.

         Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Ur. l. RS, št. 62/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017).

         Posplošena tržna vrednost: 2.691,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 23.08.2017. Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.

158. Zemljišče: parc. št. 1293/1 k.o. 2118 – Cerklje (ID 93249), površina 9 m2.

         Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Ur. l. RS, št. 62/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017).

         Posplošena tržna vrednost: 16,15 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 23.08.2017. Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.

159. Zemljišče: parc. št. 1294/3 k.o. 2118 – Cerklje (ID 3787685), površina 71 m2.

         Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Ur. l. RS, št. 62/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017).

         Posplošena tržna vrednost: 93,01 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 23.08.2017. Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.

160. Zemljišče: parc. št. 1317/3 k.o. 2117 – Zgornji Brnik (ID 29904), površina 286 m2.

         Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Ur. l. RS, št. 62/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017).

         Posplošena tržna vrednost: 423,57 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 23.08.2017. Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.

161. Zemljišče: parc. št. 1851/2 k.o. 2079 – Šenturška Gora (ID 6736381), površina 196 m2.

         Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Ur. l. RS, št. 62/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017).

         Posplošena tržna vrednost: 141,12 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 23.08.2017. Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča,

162. Zemljišče: parc. št. 674/19 k.o. 2112 – Šmartno (ID 1194285), površina 1313 m2.

         Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Ur. l. RS, št. 62/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017).

         Posplošena tržna vrednost: 11.817,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 23.08.2017. Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča

163. Zemljišče: parc. št. 674/23 k.o. 2112 – Šmartno (ID 6015150), površina 3042 m2.

         Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Ur. l. RS, št. 62/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017).

         Posplošena tržna vrednost: 27.378,00 EUR, na podlagi evidence GURS-a, stanje na dan 23.08.2017. Občina Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.«

 

2. člen

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 478-03/2016-13

Datum: 6. 9. 2017

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor