Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/11, 67/15) Župan Občine Radenci objavlja

 

POPRAVEK

SKLEPA O LETNEM NAČRTU PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE RADENCI ZA LETO 2017

 

1. člen

V objavi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 10/17) je bila ugotovljena napaka, in sicer so v 2. členu tega sklepa v tabeli izostale nepremičnine predvidene za pridobivanje pod zap.št. 24, ki glasi:

 

 

24.

Zemljišče s parc.št. 317/1 k.o.Šratovci, zemljišče s parc.št. 317/3 k.o.Šratovci s stavbo št. 223 (z naslovom Pionirska ulica 5) in zemljišče s parc.št. 317/4 k.o.Šratovci s stavbo št. 222 (z naslovom Pionirska ulica 7)

Radenci

1662 m2, 709 m2 (površina dela stavbe 488,7 m2), 104 m2 (površina dela stavbe 85 m2)

pogajanja

 

2. člen

Ta popravek sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 4101-0007/2016-10

Datum: 13.3.2017

 

 

Občina Radenci

 

Janez Rihtarič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor