Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in v skladu s 7. členom Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 17. redni seji, dne 27. 9. 2017, sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI PRAVILNIKA O ENKRATNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V OBČINI MARKOVCI

 

1. člen

Drugi odstavek 2. člena Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/10 in 4/11) se spremeni tako, da glasi:

»Enkratni prispevek za novorojenca znaša:

·       za prvega otroka 250 EUR,

·       za drugega otroka 450 EUR,

·       za vsakega naslednjega otroka 500 EUR.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:

»Enkratni prispevek v skladu z drugo oziroma tretjo alinejo prejšnjega odstavka se dodeli v primeru, če imajo vsi otroci upravičenca stalno prebivališče v Občini Markovci.

 

2. člen

Te pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0002/2010

Datum: 27. 9. 2017

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor