Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2017 z  dne 27.1.2017) je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato dajem

 

POPRAVEK

ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI DUPLEK,

 

in sicer:

 

V 6. členu pod zaporedno številko 183 je napačno zapisana številka odseka ceste 583151. Pravilno se glasi:

 

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

183

583171

583151

Dvorjane (Pipek - Gruber)

HŠ 71A

108

V

 

 

Številka: 0323-1/2017-13

Datum: 30.1. 2017

 

 

Občina Duplek

 

Mitja Horvat, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor