Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1; Ur.l. RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 126/2007, 08/2009, 57/2012 in 110/2013) in 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011) je Občinski svet Občine Mirna na 16. redni seji, dne 11. 04. 2017 sprejel

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA

 

1. člen

Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega pomenana na nepremičnini parc.št. 2357/2,  k.o. 1410 – Mirna. Nepremičnina postane last Občine Mirna.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 351-0019/2017

Datum: 12. 4. 2017

 

 

Občina Mirna

 

Dušan Skerbiš, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor