Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07, 5/08, 9/15) je Občinski svet Občine Cirkulane na 16. redni seji dne 9.2.2017 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI CIRKULANE

 

1. člen

Spremeni se Priloga 1 Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/07 (35/13-popr.), 9/15).

 

2. člen

Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.

 

3. člen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-70/2017

Datum: 9.2. 2017

 

 

Občina Cirkulane

 

Janez Jurgec, župan

 

·       Priloga 1 k Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/07 (35/13-popr.), 9/15)

 

MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI CIRKULANE

 

Športni program

Opis programa

Točke

Normativi športnega programa

1. Delovanje društev

1.1 Plačana članarina

Članarina članov društva

1

1 točka za vsako plačano članarino

2. Šport otrok in mladine

2.1. Predšolska mladina (otroci do 7 let)

redna vadba skupin, strokovno vodstvo

1

50 urni program | min. 15 udeležencev | (točk / udelež.)

 

Športna značka I. stopnje

8

50 urni program | skupina = min. 15 udel. | (točk / skup.)

2.2. Osnovnošolska mladina (od 7 do 15 let)

tekmovanja šolskih športnih društev

 

Financiranje tekmovanj ŠŠD

3. Šport v društvih

3.1 Šport mladih - redna vadba

redna vadba mladine do 7 let

15

50 urni program | skupina = min. 10 udel. | (točk / skup.)

redna vadba mladine do 15 let

15

80 urni program | skupina = min. 10 udel. | (točk / skup.)

redna vadba mladine do 19 let

15

80 urni program | skupina = min. 15 udel. | (točk / skup.)

3.2 Šport mladih - selektivni šport

cicibani/cicibanke

85

120 urni program | (točk / ekipo,skupino) | glej tabelo 1

mlajši dečki/deklice

120

140 urni program | (točk / ekipo,skupino) | glej tabelo 1

starejši dečki/deklice

150

180 urni program | (točk / ekipo,skupino) | glej tabelo 1

mlajši mladinci/mladinke

170

220 urni program | (točk / ekipo,skupino) | glej tabelo 1

starejši mladinci/mladinke

200

240 urni program | (točk / ekipo,skupino) | glej tabelo 1

3.3 Športno rekreativna dejavnost

množične športno-rekreativne prireditve

50

Organizacija in izvedba | min. 50 udeležencev | (točk / prired.)

redna vadba - strokovni kader

5

80 urni program | skupina = min. 15 udel. | (točk / skup.)

planinska skupina

50

točk/dogodek max. 2 na leto

planinski tabor

50

točk/dogodek max. 2 na leto

3.4.1 Kakovostni šport - ekipno

IV. liga po rangu in nižje (državni nivo)

450

240 urni program | (točk / ekipo,skupino)

III. liga po rangu (državni nivo)

550

320 urni program | (točk / ekipo,skupino)

II. liga po rangu (državni nivo)

650

400 urni program | (točk / ekipo,skupino)

I. liga po rangu (državni nivo)

750

480 urni program | (točk / ekipo,skupino)

3.4.2 Kakovostni (individualni) šport

Posameznik v ekipi

50

320urni program | (točk / ekipo,skupino)

3.4.3 Vrhunski šport (kategor. športniki)

Kategoriziran športnik

 

glej pravilnik

4. Šport invalidov in upokojencev

4.1 Sport invalidov in upokojencev

Redna vadba

5

80 urni program | skupina = maks. 20 udel. | (točk / skup.)

Strokovni kader

10

80 urni program | skupina = maks. 20 udel. | (točk / vaditelja)

5. Šolanje in izpopolnjevanje kadrov

5.1. Šolanje in izpopolnjevanje kadrov

Strokovni kader - športna društva

35

točk / posameznika | maks. 4 na leto na društvo

Strokovni kader - planinska društva

35

točk / posameznika | maks. 4 na leto na društvo

6. Promocijska dejavnost

6.1 Promocija športa in občine

Popularizacija športa, občinske prireditve

50

točk / prireditev | maks. 2 prireditvi na leto za društvo

7. Priznanja športnikom in športnim delavcem

7.1 Priznanja športnikom in šp. delavcem

Športnik leta, priznanja za šp. delavce

20

točk / leto

8. Posebna športna tekmovanja

8.1 Tekmovanja in vadba v planinskih društvih

Delovanje in tekmovanja mladinskega odd.

100

150 urni program | (točk / ekipo,skupino)


 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor