Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 5/2011), Popravka pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/2011)  in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – UPB, 11/10, 14/14 in 9/15)  je Občinski svet Občine Destrnik na 16. redni seji, dne 10. 03. 2017 sprejel

 

LETNI PROGRAM

KULTURE OBČINE DESTRNIK ZA LETO 2017

 

Letni program kulture za leto 2017 se udejanja preko programov  društev v občini, ki so registrirana za izvajanje kulturne dejavnosti,  javnih zavodov in javnega sklada.

Javni interes za kulturo Občine Destrnik se uresničuje z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost, slovensko kulturno identiteto. Ti pogoji se zagotavljajo s sprejetim proračunom za leto 2017.

V letu 2017 se sofinancirajo naslednje dejavnosti:

1.            08005 Sofinanciranje kulturnih društev

Občina Destrnik objavi na podlagi zgoraj navedenega pravilnika vsako leto javni  razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Predmet razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin.

Višina sredstev znaša 6.000,00 EUR, od tega se nameni za:

·       sofinanciranje redne letne dejavnosti 3.000,00 EUR,

·       sofinanciranje prireditev 1.000,00 EUR,

·       Sofinanciranje izdaje Knjige o prehranjeni dediščini Občine Destrnik: 2.000,00EUR.

 

Številka: 900-3/2017-16R-10/9

Datum: 10. 3. 2017

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor