Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Juršinci za leto 2017
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Juršinci v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Juršinci sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2017
Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v občini Juršinci za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2017
Javni razpis za dodelitev de minimis pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Juršinci za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Juršinci za leto 2016
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Juršinci v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Juršinci sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2016
Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturne dejavnosti občine Juršinci za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Juršinci za leto 2016
Javni razpis za dodelitev de minimis pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Juršinci za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturne dejavnosti občine Juršinci za leto 2015 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Juršinci v letu 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Juršinci sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Juršinci za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Juršinci za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Juršinci za leto 2014
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Juršinci v letu 2014
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Juršinci sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2014
Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podjetništva, inovativnosti in dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v občini Juršinci za leto 2014
Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Juršinci v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturne dejavnosti občine Juršinci za leto 2014 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Juršinci v letu 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Juršinci za leto 2013
Javni razpis  Za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podjetništva, inovativnosti in dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v občini Juršinci za leto 2013
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov kulturne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2013
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Juršinci sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini  Juršinci za leto 2013
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Juršinci v letu 2013
Javni razpis Za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podjetništva, inovativnosti in dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v občini Juršinci za leto 2012
Javni razpis Za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Juršinci v letu 2012
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Juršinci sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje programov  na področju turizma v občini Juršinci za  leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini  Juršinci za leto 2012
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Juršinci v letu 2011
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2011
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini  Juršinci za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov  na področju turizma v občini Juršinci za  leto 2011
Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podjetništva, inovativnosti in dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v občini Juršinci za l. 2011
Javni razpis Za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Juršinci v l. 2011
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Juršinci sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2011
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen donatorstva in pokroviteljstva in o dodelitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov iz proračuna Občine Juršinci v letu 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Juršinci za leto 2010
Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podjetništva, inovativnosti in dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v občini Juršinci za leto 2010
Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Juršinci v letu 2010
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2010
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Juršinci v letu 2010
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Juršinci sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2010
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Juršinci v letu 2009
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2009
Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podjetništva, inovativnosti in dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v občini Juršinci za leto 2009
Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Juršinci v letu 2009
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Juršinci sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2009
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen donatorstva in pokroviteljstva in o dodelitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti,  programov in projektov iz proračuna Občine Juršinci  v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov  na področju turizma v občini Juršinci za  leto 2009
Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podjetništva, inovativnosti in dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v občini Juršinci za leto 2008
Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Juršinci v letu 2007
Razpis za pospeševanje drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma v letu 2007
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Juršinci v letu 2007
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2007
Javni razpis za pospeševanje drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma v letu 2006
Razpis za dodelitev sredstev za finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci za leto 2006
Javni razpis za opravljanje lekarniške dejavnosti in pridobitev koncesije na območju Občine Juršinci
Razpis za dodelitev sredstev za finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci za leto 2005
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2005, ki jih bo v letu 2005 občina sofinancirala iz občinskega proračuna
Razpis za pospeševanje drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma v letu 2004
Razpis za dodelitev sredstev za finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci za leto 2004
Razpis za pospeševanje drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma v letu 2003
Razpis za dodelitev sredstev za finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci za leto 2003
Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo vlog po razpisu za pospeševanje drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma v letu 2002
Razpis za dodelitev sredstev za finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Juršinci za leto 2002
Razpis za subvencioniranje obrestne mere do T + 0% ter v primeru ostanka razpoložljivih sredstev še do 50% realne obrestne mere za najete kredita pri Novi KBM, d. d., Podružnica Ptuj občanom Občine Juršinci za pospeševanje drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma v letu 2001
Razpis za dodelitev sredstev za finančne intervencije za ohranjanje
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2001, ki jih bo v letu 2001 občina sofinancirala iz občinskega proračuna
Razpis za subvencioniranje obrestne mere do T+0 % za najete kredite pri Novi KBM, d.d., Podružnica Ptuj občanom občine Juršinci
Razpis za dodelitev sredstev za finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Juršinci za leto 2000
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2017
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor