Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18 in 76/08), v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Trnovska vas, št. 102-02-01/2003-288, z dne 30. 9. 2003, in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Trnovska vas, št. 100 0/2008-1, z dne 31. 7. 2008, je Občinski svet Občine Trnovska vas, na svoji 25. redni seji, dne 15. 9. 2009, na predlog župana sprejel

 

ODLOK

o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju

Občinske uprave Občine Trnovska vas

 

1. člen

V drugem odstavku 4. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/99) se beseda »tajnik občine« nadomesti z besedo »direktor občinske uprave«.

Navedena beseda se v ustreznem sklonu nadomesti tudi v celotnem nadaljnjem besedilu odloka.

 

2. člen

Ta sprememba začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas

 

 

Številka: 032 0/25-3/2009-2s

Datum: 15. 9. 2009

 

                                                                                                     Alojz BENKO, l.r.

                                                                                               župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor